Kallelse till det digitala årsmötet 2021 som kommer att hållas via digital uppkoppling den 18 mars kl.18.00.

Medlemmar i Litteraturrundan Ekonomisk Förening hälsas välkomna till årsmöte torsdag 18 mars kl 18.00. På grund av coronapandemin äger mötet rum på ZoomFöranmälan till årsmötet senast måndag 10 mars via epost till Helen: helenislandia@gmail.com. När man har anmält sig får man en länk till årsmötet några dagar före. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas per email till alla medlemmar. Se även www.facebook.com/groups/litteraturrundan och på vår hemsida: www.litteraturrundan.se.

Om du vill engagera dig i styrelsearbetet så skall du anmäla ditt intresse till  Göran Blohm som tjänstgör som valberedning (beslut på årsmötet 2020). Att arbeta i styrelsen är utvecklande och stimulerande. Här har du också möjlighet att kunna driva ett eget litterärt projekt om det gynnar föreningen. Vänta inte på att någon annan föreslår dig - det är helt Ok om du själv vill kontakta valberedningen. Föreningen behöver dig i styrelsearbetet.

Dagordning meddelas under januari 2021.

Kontaktinfo till styrelsemedlemmarna valda 2020

ordförande Helen Halldorsdottir,                                    helenislandia@gmail.com                      (vald till 2022)

vice ordförande  Maria Bielke von Sydow                     bielkevonsydow@gmail.com                 (vald till 2021)

ledamot / kassör Göran Blohm                                       goranblohm51@gmail.com                    (vald till 2022)

ledamot / sekreterare Karin Eberhard Grönvall             karin.egronvall@gmail.com                   (vald till 2021)

ledamot Birk Andersson                                                    birk.m.andersson@gmail.com              (vald till 2022)

suppleant Barbara Fellgiebel                                            alfacult@gmail.com                                (vald till 2021)

suppleant Greger Morin                                                    gregermorin@gmail.com                        (vald till 2021)


LITTERATURSTADGAR 2018.pdf LITTERATURSTADGAR 2018.pdf
Size : 59.672 Kb
Type : pdf
policy GDPR.pdf policy GDPR.pdf
Size : 84.086 Kb
Type : pdf
medlemskap.docx medlemskap.docx
Size : 85.856 Kb
Type : docx

Kontakta oss