Kallelse till ordinarie årsmöte för Litteraturrundan Ekonomisk förening.

Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 15.00.

Årsmötet hålls på Vollsjö Hembageri, Torget 1, 27561 Vollsjö

  • Föranmälan om deltagande är önskvärt.
  • Enkel förtäring erbjudes till alla som föranmält sig.
  • Under punkt 15 tages insända motioner eller förslag upp för behandling.

Dessa skall vara inskickade till styrelsens ordförande

(goran.blohm@litteraturrundan.se) senast 1 mars 2019. Om de inkommer efter detta datum finns det en risk att de inte kan komma att behandlas vid detta ordinarie årsmöte.

Bilagor till de olika mötespunkterna skickas ut till medlem senast 15 februari 2019
Kontaktinfo till styrelsemedlemmarna valda 2018 samtstadgar och medlemspolicy

Göran Blohm - ordförande
goran.blohm@litteraturrundan.se

 Maria Bielke von Sydow - vice ordförande
 bielkevonsydow@litteraturrundan.seHelen Haldorsdottir, General

Helen Halldorsdottir General 2019          helenlavikinga@litteraturrundan.se


 

Karin Eberhardt Grönvall - suppleant
karin.egronvall@gmail.com


          saknas)

LITTERATURSTADGAR 2018.pdf LITTERATURSTADGAR 2018.pdf
Size : 59.672 Kb
Type : pdf
 
policy GDPR.pdf policy GDPR.pdf
Size : 84.086 Kb
Type : pdf
medlemskap.docx medlemskap.docx
Size : 85.856 Kb
Type : docx

Kontakta oss